Kuusien kaato talvella

04 / 2011 kaatosuuntaajaa apuna käyttäen