Kaksihaaraisen sembramännyn kaato

03 / 2015 (kuvat © Outi Niinikoski)